De sibbe

Levende geschiedenis - Friezen van 300 - 600 n.Chr.


Sibbe (m.-v.) znw 'gezamenlijke verwanten, bloedverwant, familie, Germaanse clan.

De Sibbe

Wat doen wij

Sibbe WIRONII herleeft de geschiedenis van de Friezen omstreeks 300 - 600 na Christus. Zij waren een Germaanse bevolkingsgroep die het noorden van het huidige Nederland bewoonden. Deze tijdsperiode staat ook wel bekend als de tijd van de Grote volksverhuizing in Europa. Het laat-Romeinse Rijk in Zuid-Nederland verdween en het begin van de vroege Middeleeuwen was een feit. Een hele onstuimige maar geweldig interessante periode voor zowel geschiedenis als archeologie. Pas de laatste jaren beginnen we meer te leren over de geschiedenis van het volk die we Friezen noemen. Waar en hoe zij leefden en waar zij vandaan kwamen. Sibbe WIRONII probeert dit beeld te reconstrueren en zo een bijdrage te leveren aan de interpretatie van archeologie uit deze tijdsperiode.

Het herleven van geschiedenis  doen wij door ons te verdiepen in historische bronnen en het 'verhaal'  van de voormalige Friezen compleet te maken. Wij verdiepen ons in archeologie om reconstructies te maken van de materiĆ«le cultuur. Dat doen wij zoveel mogelijk via oude ambachten en met authentieke materialen. Via experimentele archeologie proberen we het praktisch nut van archeologie te toetsen. Zo maken we een reconstructie van het verleden en  herleven we de oude cultuur alsof deze nooit weg is geweest. Dat doen wij met kampementen, educatieve dagen en historische projecten.

Wie zijn wij

Sibbe WIRONII is een groep hechte vrienden die een passie hebben voor geschiedenis en affiniteit hebben met de 'simpelheid' van de oude cultuur die  uitgebeeld wordt. Natuur, omgeving en bewustzijn staan daarbij centraal maar vooral de vriendschap en de groep is voor hen belangrijk..